Medya Analizi


Nedir? Ne Amaçla Yapılır?
Kurumların iletişim performanslarının göstergelerinden biri de medya yansımalarıdır. Medya analizleri kurumsal medya varoluşunun (yansımanın) değerlendirilerek kurumsal iletişim performansının genellikle rekabet ile birlikte ölçümlenmesi amacı ile yapılan temelinde kalitatif çalışmalardır.
Medya analizleri ile ana hedef, medya yansıması özelinde kurumun iletişim performansı beklentilerinin ne ölçüde yakalandığının ölçümlenmesi, rekabetin takibi ve gelecek dönem stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak verilerin elde edilmesidir.

Nasıl yapılır? Neler sunulur?
Medya karakteristik olarak kalitatif bir ortamdır. Bu nedenle medya analizleri her ne kadar sayısal veriler içerse de araştırma esas itibariyle kalitatif olarak ele alınmalıdır.
Diğer yandan kurumun dönemsel hedeflerine göre değişiklik gösterebilecek olan kurumsal iletişim performansını yalnızca sayılar ile ifade etmek ve içeriksel olgunluğu yok saymak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
Kurumsal ihtiyaçlara göre farklı analiz seviyelerinde medya araştırması raporları hazırlanabilmektedir.

Temel Medya Analizleri
Niceliksel analizler : Haber, yazı, program sayısı dağılımları / Mürekkep ve ses payı analizleri / Tiraj, erişim, net etki, net erişim, rating
Görünürlük analizleri : Görece boyut analizleri / Görsel malzeme analizleri
Niteliksel analizler : Konu, olay analizleri / Vaka (etkinlik) analizleri / Kavram ve mesaj analizleri / Nitelik analizleri / Algı gücü analizleri / Bahis ağırlığı analizleri / Alıntı analizleri
Basın analizleri : Yayın gruplarına göre dağılımlar / Yayınlara göre dağılımlar / Gazeteci analizleri / Yayın kuşağı analizleri

İleri Analizler
Okur analizleri : Cinsiyet, yaş, SES grubu analizleri / Okur segmentasyonu analizleri
Reklam analizleri : Niceliksel reklam analizleri / İçerisel reklam analizleri
Ses analizleri : Kurumsal ses analizleri / Pazarlama sesi analizleri / Sosyal ses analizleri

Bu analizler, ihtiyaçlardan hareketle oluşturulacak araştırma modeline göre topyekün veya seçimli olarak kullanılabilmektedir.

Kimler yararlanır? Nasıl yararlanılır?
Medya araştırması raporları, sektör bağımsız olarak, hedef kitlesine ve paydaşlarına medya kanalı ile ulaşan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımaktadır.
İletişim performanslarını özellikle rekabet ile birlikte takip etmek, buna göre pozisyon almak isteyen, iletişim stratejilerinin belirlenmesi aşamasında dönemsel veya düzenli veri ihtiyacı duyan kişi ve kuruluşlar için medya analizleri katma değer sağlayıcı çalışmalar olacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: