Yanıtlanma oranını artırmak…


MRA (Marketing Research Association), araştırmalarda görüşülen kişilerin yanıtlama oranlarını artırmak için nasıl bir taktik izlenebileceğini soruyor.

Soruyu yanıtlayan araştırmacıların önemli bir kısmı görüşülen kişiyi teşvik edecek kimi uygulamaların yapılabileceğini dile getiriyor. Bu yaklaşımda olanlar, görüşülen kişiye orta ve uzun vadede kazanım sağlayacak bir puan sistemi (ki online araştırmalar için daha uygundur) ya da görüşme takibi hediye sunumu gibi yöntemlerin katılımı ve yanıtlama oranını artırabileceğini belirtiyorlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi, görüşülen kişiye hediye veya benzeri teşvik edici bir unsur sunulmasını son derece yanlış bulan ve bu gibi uygulamaların görüşülen kişinin samimiyetini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünen araştırmacılar da var.

Bazı araştırmacılar ise, özellikle yüz yüze anket tekniğinin kullanıldığı yöntemlerde, görüşme sürelerinin (10 dakikadan) uzun tutulması halinde yanıtlanma oranının kaçınılmaz olarak düşeceğini, bu nedenle araştırılacak konunun küçük alt araştırmalara bölünerek daha etkin bir tarama yapılabileceğini dile getirmektedirler.

Son olarak “don’t let the respondent out of his/her cell until all the questions are answered” diyerek görüşülen kişi tüm soruları yanıtlayana kadar hücresinden çıkmasına izin vermeyin diyen bir grup da olduğunu belirtmem lazım. 🙂

Siz ne diyorsunuz?..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: