TÜİK’in 2010 yılı “Yazılı Medya İstatistikleri” üzerine


TÜİK 2010 yılı “Yazılı Medya İstatistikleri”ni açıkladı. Gazete ve dergilerin tirajlarının bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artış göstermesine karşılık, günlük gazete tirajının 6 milyon civarında olması yine de düşündürücüdür.
Klasik kabul gören okur katsayıları ile günlük gazete okuru sayımız halen 18-20 milyon aralığındadır. Türkiye’de 15 yaş üzeri okuryazar nüfusun 48 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde toplumun yarısının hiç gazete okumadığı hesaplanabilmektedir.
Burada dünya ile herhangi bir karşılaştırma yapmaya gerek görmeden bu oranın pek de iç açıcı olmadığını belirtmekte yarar var. Görünen açık ki toplumun yarısından çoğu dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri yazılı bası dışı iletişim kanallarından takip etmektedir.
Mevcut durumun olumlu veya olumsuz yansımalarını analiz etmek bir yana, başta medya mensupları olmak üzere, iletişim sektörünün tüm aktörlerinin çalışmalarını ve sorumluluklarını bu gerçekliğin ışığında biçimlendirmeleri yararlı olacaktır.
Aşağıda TÜİK araştırmasının tesbitlerini bulabilirsiniz.

Gazetelerin % 90’ı yerel yayın yapmaktadır.
2010 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2009 yılına göre % 6,4 artmıştır.
2010 yılında 6,459 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bu yayınların % 57’sini dergiler oluşturmaktadır.
Ülkemizde 2010 yılında yayımlanan gazetelerin
% 90’ı yerel,
% 3,3’ü bölgesel ve
% 6,7’si ise ulusal yayın yapmaktadır.
Dergilerin ise
% 35,8’i yerel,
% 7,2’si bölgesel iken,
% 57’si ulusal yayın yapmaktadır.
Genel olarak bakıldığında ise gazete ve dergilerin
% 59,1’i yerel,
% 5,5’i bölgesel ve
% 35,4’ü ise ulusal yayın yapmaktadır.

Yıllık toplam tirajın % 94,6’sını gazeteler oluşturmaktadır
2010 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2009 yılına göre % 13,4 artmıştır.
2010 yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2,571,694,304 olup, bunun % 94,6’sını gazeteler oluşturmaktadır.
Yıllık toplam tirajın
% 16,6’sı yerel,
% 3,4’ü bölgesel,
% 80’i ise ulusal gazete ve dergilerdir.

Gazeteler
Gazetelerin yıllık toplam tirajının % 90,1‘ini günlük gazeteler oluşturmaktadır.
Gazetelerin % 14,4’ü günlük, % 31’i haftalık olarak yayımlanmaktadır.
Gazetelerin % 86,2’si siyasi/haber/güncel içerikli yayın yapmakta, % 8,8’i ise ek vermektedir.

Dergiler
Dergilerin yıllık toplam tirajının % 47,4’ü aylık, % 19’u ise haftalık yayınlar oluşturmaktadır.
Dergilerin % 23,2’si aylık, % 22,6’sı üç aylık olarak yayımlanmaktadır.
Dergilerin % 21’i sektörel/mesleki içerikli yayın yapmakta, % 9,5’i ise ek vermektedir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: